ЛОШ ФЪН ШУЙ


Тези къщи са разположени от външния край на речния завой, надвиснали са прекалено много и не са поддържани добре.

НАЗАД