ЛОШ ФЪН ШУЙ


Нетрадиционната форма на вратата създава усещане за страничен натиск. В конкретния случай това усещане е преодолимо без особени затруднения.

НАЗАД