ДОБЪР ФЪН ШУЙ


Тези външни стъпала пред входа на музей са с неправилна пропорция за удобно качване (голяма ширина и малка височина), което създава предпоставки за спъване при недостатъчно внимание, но положителното е това, че са сигнализирани добре, както и рампата за достъп на хора с увреждания в съседство.

НАЗАД