ЛОШ ФЪН ШУЙ


Входът към вътрешната зала на хотела е оформен добре, но двете саксии с остри листа, насочени напред и нагоре, създават физическа и нематериална преграда пред влизащия.

НАЗАД