ЛОШ ФЪН ШУЙ


Във фоайето на хотела е сложен висок, обемист, красив и скъп дървен параван, който трябва да бъде заобиколен, за да се влезе към рецепцията и ресторанта. Това е преграда за влизането на Ци.

НАЗАД