ЛОШ ФЪН ШУЙ


Макар този магазин да е с обла форма и относителна симетрия на страничните части откъм Белия тигър и Зеления дракон, средната му част е елемент „вода”(черно извито стъкло), а останалите са „земя”(квадратни, землисто-червенокафяви), което предполага несъвместимост между функциите им. Ниският затиснат вход и липсата на тротоар пред него (Червеният феникс) допълнително влошават общия Фън Шуй.

НАЗАД