Курс по ФЪН ШУЙ базово ниво и радиестезия (интензивен)

Програма:

1. Първи ден - Базово (начално) ниво Фън Шуй - История. Основни понятия. Инструменти. Пространствени и равнинни форми. Анализ. Школа на формата - класическа. Четирите животни. Разположение на дома спрямо средата. Школа „Стремежите на Ба Гуа” („Осемте жизнени стремления“) - възникване, разновидности, специфичен анализ по сектори.
2. Втори ден – Радиестезия – въведение. Физикална и ментална радиестезия. Предварителна подготовка. Инструменти. Работа с махало. Калибриране. Багети – видове, особености, действия. Геопатология – видове, лечения. Приложение на радиестезията във Фън Шуй и в живота. Защитни средства. Практическо занятие на терен – търсене на геопатогенни мрежи и вода.

Продължителност: два дни – 14 и 15 ноември 2020 г.

Място: ще бъде уточнено допълнително съобразно броя на записалите се

Цена: Първи ден – 190 лв.; втори ден - 140 лв. В цената са включени учебни материали за първия ден.

Начин на плащане: в брой на организатора, вкл. и при започване на курса, или по банков път (фактура се издава в деня на курса):
Получател: ФЪН ШУЙ КОНСУЛТ ЕООД
IBAN: BG52UNCR70001504718036 BIC: UNCRBGSF Уникредит Булбанк
Основание: участие в курс по Фън Шуй

За записване: инж. Банко Пиронков - banko@feng-shui-bg.com, GSM 0888 583339, www.feng-shui.bg

Забележки:
1. Курсът е за хора, познаващи основните понятия във Фън Шуй от книгата „Фън Шуй за българи“ и от сайта на автора.
2. Препоръчително е всеки участник да си носи план (схема, чертеж) на жилище или обект, върху която да се работи.
3. По желание за радиестезията могат да бъдат осигурени багети (цена 15 лв.) и махало (неутрален материал - цена 15 лв.)
3. След завършване на курсовете участниците получават сертификати.
4. Аудио- и видеозаписи не са разрешени.

НАЗАД