Курс по ФЪН ШУЙ първо и второ ниво (интензивен)

Курс по ФЪН ШУЙ първо и второ ниво (интензивен)

ПРОГРАМА:

1. Базово (начално) ниво – Какво е Фън Шуй? История. Основни понятия. Инструменти. Център на площ. Пространствени и равнинни форми. Анализ. Школа на формата - класическа. Четирите животни. Разположение на дома спрямо средата. Школа „Стремежите на Ба Гуа” („Осемте жизнени стремления“) - възникване, разновидности, специфичен анализ по сектори.

2. Второ ниво – школа „Ба Джай” („Осем двореца”). Променливите триграми. Работа с компас. Определяне на зоните в обекта. Методи за определяне на зоните. Определяне на влиянието на човешкото присъствие. Оценка на дома. Избор на помещения за хората – първостепенни и второстепенни, в жилище и на етаж на блок. Практическо занятие: работа върху схеми на жилищата на участниците.

Продължителност: два дни – 28 и 29 октомври 2017 г., от 10 до 17 ч.

Място: ще бъде уточнено допълнително

Цена: 280 лв. В цената са включени учебни материали.

Начин на плащане: в брой на организаторите, вкл. и при започване на курса, или по банков път (фактура се издава в деня на курса):
Получател – ФЪН ШУЙ КОНСУЛТ ЕООД
IBAN: BG52UNCR70001504718036 BIC: UNCRBGSF Уникредит Булбанк
Основание – участие в курс по Фън Шуй

За записване: инж. Банко Пиронков - banko@feng-shui-bg.com, GSM 0888 583339 www.feng-shui.bg

Забележки:

1. Курсът е за хора, познаващи основните понятия във Фън Шуй от книгата „Фън Шуй за българи“ и от сайта на автора.
2. Препоръчително е всеки участник да си носи план (схема, чертеж) на жилище или обект, върху която да работи на практическите занятия.
3. След завършване на курса участниците получават сертификати.
4. Аудио- и видеозаписи не са разрешени.