ПУБЛИКАЦИИ

КАК ДА ЧЕТЕМ КНИГИТЕ ЗА ФЪН ШУЙ

РЪКОВОДСТВО ПО ФЪН ШУЙ, Тера Катрин Колинс, Аратрон, София, 2009

Авторката е от учениците на Томас Лин Юн и поднася материала съобразно неговата методика. Книгата е основно по школата „Стремежите на Ба Гуа” („Осемте жизнени стремления“, вариант „Драконовата порта“), ориентирана по входната врата, както я преподава той. След като това стане ясно на читателя, в книгата не може да се открие почти нищо ново и неочаквано.

Това, което отличава тази книга от всички останали произведения на учениците на Юн, е старанието за задълбочаване в източниците и в класическата теория на Фън Шуй. За съжаление - неуспешно. Многото примери са практически насочени и дават представа как работи авторката, но не обясняват разминаването с теорията. Препратките към И Дзин би трябвало да ни уверят, че написаното е в класически контекст, но се вижда едно основно несъответствие – триграмите в И Дзин са компасно ориентирани, докато в настоящата книга, както и в други подобни издания на учениците на Юн, триграмите заемат произволни в пространството места, аналогични на секторите, с които се асоциират.

В книгата трябва с особено внимание да се четат следните пасажи (с мой коментар):

 • стр.17 – „Прилагайте принципите на фън шуй, когато: … Бихте искали да благословите сградата, в която живеете или работите.“ – Юн използва благословиите в своята будистка практика, но това съвсем не означава, че във Фън Шуй има благословии;
 • стр.27 – показаният йероглиф не е за Ци или поне не е на мандарин;
 • стр.36 – „Елементът Метал се представя от: всички метали, включително неръждаема стомана, мед, месинг, желязо, сребро, алуминий и злато“ – от това изречение се разбира, че неръждаемата стомана, медта, месингът, желязото, среброто, алуминият и златото не са метали, но авторката ги включва по своя воля; „Всички скали и камъни като мрамор, гранит и шисти“– това вече е лишено от логика и смисъл (никой друг ученик на Юн не е стигнал до прозрението, че камъните са метал – дори те знаят, че скалите са представител на елемента Земя, но авторката явно се е объркала от рудите); „Натурални кристали, скъпоценни и полускъпоценни камъни“ – всички те са представители на елемента Земя, защото в земните недра има и още различни материали – метали, вода, въглища (елемент Дърво); „Белите и светлите пастелни тонове“ – липсват златният и сребърният цвят, които традиционно се свързват с елемента Метал; „Елементът Вода се представя от: … Отражателни повърхности като полиран кристал, стъкло и огледала“ – кристалите са Земя, а огледалата – Метал;
 • стр.38 – „Тази украса съчетава хармонично всичките пет елемента, като разведрява и активира ци в помещението“ – звучи добре, но всъщност е ирационално – Ци не е тъжна, за да се разведрява, а Петте елемента балансират енергийно помещението и не могат да активират Ци, защото тя е концепция от по-висша категория (Ци се проявява чрез Петте елемента, а активаторите са други);
 • стр.39 – „В контролиращия цикъл … Дървото поглъща Земята“ – освен грешка на преводачката или редакторката, няма реално обяснение за тази безсмислица; в примерите на стр.41 също липсва здрав разум;
 • стр.40 – „Важното е да запомните, че контролиращият цикъл на елементите не е негативно влияние.“ – всички други автори казват обратното – без коментар (отнася се за различни съвети и разсъждения в цялата книга);
 • стр.55 – „Устата на ци – прагът“ – тук авторката не е внимавала в час – прагът е линия и не може да се сравни с уста (очертание около отвор в стената на сградата) – устата на Ци е входната врата;„В идеалния случай прагът е свободен от всичко, което може да пречи на вратата да се отваря докрай“– отново безсмислица, незабелязана от редакторката;
 • стр.61 – „Голямата спалня е ян“ – всяка спалня е Ин - това са базови знания за Фън Шуй;
 • стр.65 – „Ъглите в квадратната стая имат склонността да засмукват рязко циркулиращата в помещението ци. Когато ци бъде изтеглена в ъгъла, тя обикновено остава там и се застоява.“ – ъглите наистина влошават плавното движение на Ци в стаята, но не е чак толкова плашещо, както го описва авторката, нито Ци спира своето движение;
 • стр.68-69 – показан е интересен и необичаен метод за хармонизация на Ци
 • стр.73-74 – четирите аспекта се повтарят веднага почти дословно още на същата страница, а това с нищо не помага и би направило впечатление дори на незаинтересован читател;
 • стр.79 – „Всяка триграма се асоциира с определени „съкровища“ в живота, като здраве, богатство и любов.“ – може Томас Лин Юн да е убедил авторката в това, но в И Дзин такива асоциации няма;
 • стр.81 – „Като основна „уста“ на ци, предният вход е вашата отправна точка за ориентирането на картата на ба гуа за цялата сграда.“ – авторката много бързо е забравила как е определила устата на Ци на стр.55;
 • стр.82 – „Ако сградата е … кръгла, това се смята за завършена форма и картата на ба гуа се разтяга, така че да я обхване цялата“ – остава само да покаже нагледно как разтяга квадрат, докато обхване кръг;
 • стр.85 – „ба гуа символ“ – във Фън Шуй такъв термин няма, защото самите триграми са символи, съответно символ на осемте триграми е безсмислено понятие;
 • стр.87 – „Ако в тази част има прозорци, окачете кръгъл фасетиран кристал и поставете красиво растение, за да съживите и раздвижите ци.“ – би трябвало това да се прави, ако Ци е умряла или е застинала неподвижно, което е невъзможно; липсват указания как точно и къде да се закачи кристалът, както и най-важното – не е обяснено, че кристалът работи като активатор само ако е огрят от слънчева светлина (това несъответствие се среща на няколко места в книгата);
 • стр.92 – „Основната функция на банята е да отстранява човешките отпадъци през мивката, ваната, душа и тоалетната.“ – освен че изречението звучи като от филм на ужасите (редакторска грешка), авторката показва, че не знае за какво служи душът – през него влиза вода, докато през другите три изброени санитарни прибора водата изтича в канализацията; тук авторката по инерция гледа само изтичането на водата, като не съобразява, че навсякъде в цивилизованите страни има водни сифони на санитарните прибори, които спират циркулацията на Ци по тръбите – всъщност няма никаква опасност;
 • стр.97 – „Мъдростта на И Дзин за сектор Здраве и семейство“ – секторът е вляво в средата, което означава, че винаги триграма Джън ще е там, без значение как е ориентирана сградата според компасните посоки – в И Дзин няма такива текстове, а това се повтаря като принцип в цялата глава 7;
 • стр.106 – „Утвърждения за сектор Здраве и семейство“ – такава практика имат учениците на Юн, но тя не е от Фън Шуй, а от будизма и други духовни учения;
 • стр.108 – „ние живеем в хармония с учението на И Дзин.“ – вижда се, че авторката не е чела И Дзин, иначе щеше да й направи впечатление, че това е гадателска книга – няма учение на И Дзин, но има изучаване на И Дзин (освен ако е грешка на преводачката);
 • стр.116 – „Персонализирани подобрения за сектор Богатство и благополучие … Предмети в червено, лилаво и синьо … растения с лъскави, заоблени, кръгли като монети листа … растения, които цъфтят в цветовете на богатството - червено, лилаво и синьо … свежи и копринени цветя в червено, лилаво и синьо“ – прескачаме повторението на цветята, но не можем да прескочим цветовете, които са на елемента Огън, а трябва да са на елемента Дърво, докато кръглите листа са на елемента Метал, който сече Дървото;
 • стр.138 – „Персонализирани подобрения за сектор Любов и брак … Предмети в червено, розово и бяло“ – отново объркани цветове – бялото е за Метал, който изтощава Огъня на сектора, принадлежащ към Земя, докато цветовете на Земята липсват;
 • стр.158 – „Персонализирани подобрения за сектор Полезни хора и пътуване … Предмети в бяло, сиво и черно“ – липсват основните цветове на елемента Метал (златно и сребърно), а черното е към елемента Вода, който отслабва сектора на Метала;;
 • стр.174 – „Персонализирани подобрения за сектор Знание и самоусъвършенстване … Предмети в черно, синьо и зелено“ – секторът е към елемента Земя и липсват земните елементи, а синьото и зеленото са към елемента Дърво, който контролира Земята;
 • стр.179 – в таблицата се вижда пълното объркване в представите на авторката и липсата на система в знанията й. След като дава И Дзин за препоръчителна литература, би следвало да я е чела, но явно не е така. В И Дзин (глава „Шуо Гуа“, раздел 5) са описани триграмите, съответните им посоки на света и елементите, към които се отнасят. Дори ако вземем само последната по пораждане триграма Кун, написано е, че тя е към елемента Земя и се намира на югозапад. В тази книга на различни места триграма Кун не е показана като относима към Земя, а в таблицата съответстващия й (според авторката) сектор е към елемента Огън. Според таблицата, никой сектор не се отнася към елемента Земя, освен централния, но пък той не се разглежда, освен набързо на половин страница. Всички други елементи имат по два сектора – такова подреждане има само тук, в тази книга. Второто голямо несъответствие с И Дзин е мястото на секторите. Секторът Любов и брак е винаги вдясно напред, като се гледа от линията на входната врата, а на него съответства триграма Кун, която трябва да е винаги на югозапад. Получава се така, че Кун може да бъде на произволно място в зависимост от ориентацията на къщата. Същото е и с другите триграми – така разсъждават всички ученици на Юн и това е една от причините неговата методика да не бъде възприемана добре от майсторите по класически Фън Шуй;
 • стр.180 – „От гледна точка на елементите, огледалата се свързват с Водата.“ – огледалата са Метал, защото първообразът им и същността им е полиран метален лист – вж. заб. към стр.36;
 • стр.183 – „Шлифованият кристал се свързва най-пряко с елемента Вода…“ – да, но само ако е от стъкло – естествените кристали са Земя (според написаното на стр.36 кристалите са Метал – без коментар);
 • стр.184 – „Бамбуковите флейти са класическа ба гуа корекция, окачени така, че да издигат и насочват ци.“ – това указание щеше да е полезно, ако знаехме къде, как, на какво разстояние, под какъв ъгъл, на колко дълъг конец и в коя посока да окачим флейтите;
 • стр.189 – „Изящният мобайл с ангели, поставен в сектора на полезните хора, ни напомня за благословиите и синхронностите, с които хората обогатяват живота ни.“ – това недомислено изречение (поредният редакторски пропуск) ни показва насока за обединяване на християнство с Фън Шуй, което е безсмислено;
 • стр.192 – „Ба гуа благословии“ – благословии може да има в тибетския тантристки будизъм, който преподава Томас Лин Юн, но не и в класическия Фън Шуй – отнася се за цялата девета глава.

Обща шестобална оценка – 3

инж. Банко Пиронков, консултант по Фън Шуй