ПУБЛИКАЦИИ

КАК ДА ЧЕТЕМ КНИГИТЕ ЗА ФЪН ШУЙ

ФЪН ШУЙ ЗА ДОМА, ОФИСА И ГРАДИНАТА, Уенди Хобсън, БАРД, София, 2011

Липсва каквато и да е информация за авторката, чиято книга е издадена за пръв път през 1998 г.
Преобладава общият позитивен тон, описанията са подробни, с практическа насоченост. Последователното методично изследване на ситуациите, започвайки от Ин-Ян анализа, е рядко срещано в подобни издания и прави добро впечатление.

Трябва с особено внимание да се четат следните пасажи (с мой коментар):

 • стр.9 – „Те са известни на китайски като ру-шр... чу-шр.” – такива срички в китайския език (мандарин) няма; основателно е съмнението, че термините са взети от Сара Росбах (библиография няма, не може да се разбере кои са източниците и дали Сара Росбах е между тях), която ги описва в своя книга 11 години по-рано, а други автори не ги използват;
 • стр.13 – „... фън шуй съществува от хилядолетия, съчетавайки древна мъдрост и суеверия.” – мъдрост – да, но суеверия – не; „...преди три хиляди години ... живял мъдрецът Фу Си.” – 3000 г. пр. Хр. е по-достоверна дата – ако не е грешка на преводача, показва непознаване на китайската история, а и според повечето автори Луо Шу е открит от Великия Ю;
 • стр.14 – „... той направил подобрения на пейзажа, които спрели наводненията...” – това е направено от Великия Ю; „Освен това разработил „И Дзин”...” - „И Дзин” е написана от цар Уън 2000 години по-късно, освен че по времето на Фу Си не е сигурно дали изобщо е имало писменост;
 • стр.17 – „... баланс, както вътре в себе си ...” – вътрешният баланс е цел на духовните учения, отчасти и на ТКМ, но не и на Фън Шуй;
 • стр.18 – „... рен чай ...” – правилното изписване е жън ча (грешка на преводача);
 • стр.19 – „Какво е чи ... електромагнитна енергия...” – това е прекалено опростяване на фундаменталното понятие Ци; „... рен чи...” - правилното изписване е жън ци (подобни грешки има в цялата книга);
 • стр.20 – „вятъра или фен, служи за проводник на водата...” – такова описание на взаимодействието е лишено от смисъл;
 • стр.22 – „Чи в тялото ни – чакрите” – Фън Шуй не се занимава с чакрите (индийски термин) и с човешкото тяло – това е задача на ТКМ и духовните учения; отнася се и за „Релаксация и медитация”, както и за „Аури”;
 • стр.29 – „Птицата, която се надига от пепелта...” – това е западният модел, докато във Фън Шуй Червеният феникс е безсмъртен, но без да изгаря и да се надига от пепелта (може да се срещне и като Червена птица, Червен гарван, Червен лебед и др.);
 • стр.30 – „Енергията ни ... не се влияе от физически предмети...” – а как тогава се получава негативно влияеща на човека енергия от остри ръбове, наречена Ша Ци?;
 • стр.36 – „За да определите посоката, в която гледа домът ви, застанете пред входната врата и определете посоките на компаса.” – малко объркано обяснение, защото на нас ни трябва посоката на дома, определена чрез посоката, в която гледа входната врата, макар че това не е единственият начин за определяне на фасада; освен това с обикновен кръгъл компас не може точно да се измери посока на врата;
 • стр.36-38 – „...ограда или жив плет...” – това предписание за заместване на липсваща костенурка е същото като за липсващ феникс, за липсващ тигър и за липсващ дракон, а четирите животни не са еднакви по значение и размери, за да ги заместим с едно и също лечебно средство;
 • стр.40 – „...сложете прожектор от дясната страна, за да осветите сектора. Така се стимулира ян на дракона...” – така се стимулира ян на тигъра, защото това е неговото място;
 • стр.46 - „...жив плет или ограда...” – явно това е универсално лечение според авторката; „Друга възможност е да задигнете прага с няколко сантиметра ... символична бариера, която да пречи на отрицателната енергия да влезе в къщата.” – такава бариера ще пречи и на положителната  енергия да влезе в къщата, ако въобще може да се смята за някакво препятствие;
 • стр.54 – знакът Ин-Ян е обърнат на 180° без обяснение;
 • стр.60 – „Различните домашни любимци се свързват с различни елементи.” – повечето автори определят домашните животни като представители на огнената енергия, защото кръвта им е червена;
 • стр.66 – „Водата потушава огъня, който се стопява и по този начин разрушава метала.” – това обяснение е лишено от смисъл;
 • стр.68-70 – свързването на елементите с определени животни е направено по китайската астрология Четирите стълба на съдбата, а не според Фън Шуй – липсва обяснение за този пасаж;
 • стр.86-89 – имената на триграмите не са написани правилно на пинин;
 • стр.91-92 – „Прилагането на багуа към жилището ... ще ви покаже кои сектори от дома са най-подходящи за определени дейности и членове на домакинството.” – трябва да се отчете и това, че някога е било нормално семейството да е от осем човека, но днес вече е от трима-четирима;
 • стр.92 – „Енергията чи във всеки сектор притежава особени качества, които я правят подходяща за определени житейски дейности.” – авторката явно визира школата „Стремежите на Ба Гуа”, която е създадена и популяризирана от края на миналия век;
 • стр.103 – „Тъй като посоките на енергия се свързват с части на тялото, липсващите части от къщата могат да се свържат с болести или здравословни проблеми в тези физически сектори.” – могат, но не трябва, защото свързването се прави само в ТКМ, а не във Фън Шуй;
 • стр.111 – „... асансьор, който обърква потока чи.” – как и защо става това, не е обяснено, а тогава не може да се прецени дали даденото лечение е подходящо за случая;
 • стр.112 – „Огледало пред дома, което да отразява отрицателната енергия ще бъде от полза.” – вредата ще е по-голяма от ползата, защото няма ясно насочена към дома Ша Ци, а огледалото ще отблъсква и положителната енергия;
 • стр.116 – „Главната врата ... да е по-голяма от най-едрия обитател на къщата, за да не засяга аурата му.” – във Фън Шуй точно такова изискване няма; ако трябваше да го спазваме, най-малката врата щеше да бъде широка около 1.50 м и висока 2.30 м
 • стр.121 – „Ако има повече от една врата в редица, тогава чи се движи прекалено бързо.” – безсмислен догматизъм – масовата препоръка е да се внимава с повече от три врати в редица;
 • стр.128 – „Огледалата привличат чи ... отбиват ша чи...” – това не може да се случва едновременно, както е описано (всъщност обяснение има, но тук не е дадено);
 • стр.131 – „Многофасетъчен кристал на прозореца на хола ... ще привлече късмет за обитателите на дома ...” – както е описано – слагаме кристал и после печелим от ТОТО-то; „... ще увеличи баланса на ян...” – безсмислено изречение – няма баланс само на Ян или само на Ин – балансът е между тях; „Вятърните чанове вибрират във въздуха, за да стимулират и пречистват чи.” – това не е причината за съществуването на вятърните чанове; „Те могат ... да разрешат конфликт.” – а може би и военни конфликти?!; „... най-добрите чанове са с шест, седем, осем или девет тръбички.” – броят на тръбичките се определя по други показатели и такива ограничения няма, има значение и от какъв материал са изработени;
 • стр.134 – „Водата символизира пари...” – само в Китай и други съседни държави, където Фън Шуй е на почит;
 • стр.135 – „... големи камъни или скулптори ... ще добавят ян...” – ще добавят Ин, защото представляват енергията на елемента земя;
 • стр.142-149 – „Китайската нова година” – за целите на Фън Шуй е без значение, защото не е по слънчевия календар; в целия пасаж се ползва астрология и лунно-слънчев календар, така че определянето на елементите и всичко останало е недостоверно;
 • стр.153 – по описаната методика (прибавяне на 4 към редуцираното число след 2000 година) годишните женски числа след 1999 г. ще бъдат: 1999 – 5, 2000 – 6 (не е обяснено как е получено), 2001 – 5, 2002 – 6, 2003 – 7 и т.н., което е много груба грешка, защото поредицата е непрекъснато последователно възходяща: за 2001 трябва да е 7, за 2002 - 8, за 2003 – 9 и т.н.;
 • стр.157 – „... основните стаи в къщата ... да са в най-благоприятните сектори в дома ...” – не е обяснено как се определят тези сектори, които по Ба Джай са свързани с триграмата на дома (това също не е обяснено), поради което не препоръчвам използването на тази методика, защото само личните добри посоки не са достатъчни за цялостни промени; по-нататък в текста пак се споменават благоприятните сектори в дома и пак без обяснение как да ги намерим;
 • стр.164 – „Друг китайски ритуал...” – във Фън Шуй ритуали няма;
 • стр.169 – за да се получи знакът на Сатурн, трябва да не се свързват 3 с 4 и 6 със 7;
 • стр.172-175 – „Линийката фън шуй” – не може да се разбере от цялата глава дали дължината на линийката е 43 или 43.2 см, как е определена, променя ли се и, най-важното – как се измерват предмети, които са по-дълги от самата нея;
 • стр.195 – „... северният ви сектор е в синьо и черно, с огромен аквариум ... сложете аквариума на югоизток...” – не може да се разбере къде трябва да е аквариумът от тези противоречиви указания;
 • стр.210 – „... кристалните чаши ... са отличен избор, защото осигуряват на всеки на масата личен кристал, който зарежда с лична енергия по време на храненето.” – няма значение дали чашите са кристални, защото не са от истински кристал, а от висококачествено стъкло; не се разбира дали чашата зарежда човека или е обратното; дали се зареждат също е без значение, защото после се мият и се подреждат в шкафове до следващото сервиране;
 • стр.250 – „Билките в градината” – билките и ароматите нямат отношение към Фън Шуй;
 • стр.252 – „Най-подходящите сектори на компаса за водните аксесоари са северният, югоизточният и източният, тъй като са свързани с вода и дърво.” – друго е написано на стр.30-31 за най-доброто място на водата;
 • стр.253 – „...басейн, разположете го в северния сектор или в най-ниската част на парцела.” – това са противоречиви указания, защото, според написаното на стр.30-31, най-ниската част на парцела е на юг, където е Червеният феникс.

Обща шестобална оценка – 5

инж. Банко Пиронков, консултант по Фън Шуй