ПУБЛИКАЦИИ

КАК ДА ЧЕТЕМ КНИГИТЕ ЗА ФЪН ШУЙ

Гил Хейл, ФЪН ШУЙ. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ, ХОМО ФУТУРОС, София, 2005

Коя е Гил Хейл? Това от книгата не може да се разбере. Отгръщайки английското издание „ФЪН ШУЙ - БИБЛИЯ” от същата авторка, виждам, че там има няколко глави, дословно еднакви с българското съдържание, заедно с илюстрациите, които явно са сканирани от друго издание, защото в нашия вариант са с лошо качество (на стр.9 личи бялото петно на рисунката вляво, където е бил английският текст). Пак там има няколко реда за авторката, от които се разбира, че е учила при известни майстори, но не пише при кои, кога, къде и колко време.

Малката книжка от 64 страници е добре направена – с цветни снимки, схеми, таблици, диаграми и обяснения. Видимо е старанието текстовете да отговарят на съвременния светоглед в индустриалното общество. Като за първа книжка от поредица, това е изпълнено добре. Следващите книжки на авторката (отново отговарящи точно на цели глави от английското издание), издадени от българското издателство, като поредица имат смисъл, но като самостоятелни издания не са полезни.

В тази книга трябва с особено внимание да се четат следните пасажи (с мой коментар):

 • стр.10 – Фън шуй е основан на древната „И Дзин”(„Книга на промените”), която е философско произведение, посветено на енергиите във Вселената. Нейните 64 изображения на годишните природни цикли оформят външния кръг на луо пан.” - „И Дзин” е написана повече от 2000 години след времето, което се смята за начало на Фън Шуй, а нейните 64 хексаграми (за пръв път чета, че има 64 годишни природни цикъла) не винаги са във външния кръг на луо пан – зависи кога и защо е произведен съответният компас: често срещани грешки при много автори;
 • стр.12 – Дао, или Пътят, философията, върху която се основава фън шуй...” – даоизмът възниква като цялостно учение повече от 2500 години след началото на Фън Шуй и около 500 години след написването на „И Дзин” (това противоречие не е обяснено), но даоистите са убедени, че всичко започва от тях - често срещана позиция при автори, които са учили при даоисти;
 • стр.19 до 40 – една трета от цялата книга, която е с подзаглавие „основни понятия”, е посветена на китайската астрология, която не е Фън Шуй, а и примерите са по лунния календар, приложим частично в астрологията, докато Фън Шуй използва слънчевия календар;
 • стр.41 – „Информацията, съдържаща се в луо пан, е пренесена в магическия квадрат, чиито форми се основават на багуа...” – три основни грешки само в това изречение: луо пан е компас, създаден поне 3000 години след откриването на магическия квадрат, информацията в компаса е многократно по-голяма от тази в квадрата, а да се твърди, че квадратът луо шу по форма произлиза от осмоъгълника Ба Гуа, е несериозно;
 • стр.42 – Ба Гуа означава осем триграми, но в показаната осмоъгълна диаграма те липсват;
 • стр.43 и 44 – в таблицата показаните посоки са принципни за групите, но всеки човек има свои посоки, което тук не е написано, а самата школа е Ба Джай (Осем двореца), но и това не е написано;
 • стр.44 – „Енергия на числата” – описаното в тази таблица се отнася до Петте елемента (петте енергийни трансформации), които са носители на различни енергии, а не до самите числа, с които са във връзка в Ба Гуа;
 • стр.45 – „Магическите числа” – числата не са магически, а годишните рождени числа за хората, които се обвързват с триграмите от Ба Гуа и оттам – с Петте елемента. В таблицата се появява числото 5, а то няма съответствие с триграма, но не е обяснено какво се прави в такъв случай, както и как се определя годишното число за човек, роден през януари. Поради изброените причини тази таблица не трябва да се използва в публикувания вид;
 • стр.46 – „...тибетска магия...” – Фън Шуй не е магия, дори и тибетска; „...поставят инструмента върху плана на жилището...”– остава да се обясни къде се поставя инструмента и как се ориентира;
 • стр.51 – за Дао – вж. заб. към стр.12;
 • стр.53 – „Магическият квадрат...” – пояснителната диаграма е на осмоъгълник;
 • стр. 55 – „ЧЕТИРИТЕ ЖИВОТА” – явна грешка на преводача, защото обяснението е за Четирите животни, но посоките за Костенурката и Феникса не са посочени, което е грешка на автора, а от снимката към текста нищо не може да се разбере;
 • стр.63 – „ЦВЕТОВЕ ЗА ПОСТЕЛКИТЕ НА ЖИВОТНИТЕ” – не е ясен смисълът на таблицата – дали постелката да се сложи в съответния ъгъл на обекта или животното да спи с глава в нужната посока, всичко това не е обяснено, още повече, че домашните любимци обикновено са представители на елемента „огън” и на тях не се прави определяне на посока, защото нямат свое годишно рождено число, изчислено по утвърдена методика. На практика няма ограничение посоката за спане на някое животно да се определи радиестезично.

Обща шестобална оценка – 4 (като първо самостоятелно издание от поредица).

инж. Банко Пиронков, консултант по Фън Шуй