ПУБЛИКАЦИИ

КАК ДА ЧЕТЕМ КНИГИТЕ ЗА ФЪН ШУЙ

ФЪН ШУЙ СТЪПКА ПО СТЪПКА, Т. Рафаел Саймънс, Аратрон, София, 1999

Авторът е музикант и композитор, който в някакъв момент е решил да се занимава с окултни науки и е попаднал на даоист, а впоследствие и на японски монах, което личи от цялостното структуриране на книгата.

Много ценни са практичните указания, разглеждането на нестандартните форми, примерите от живота на реални хора, както и упражненията след всяка глава, придаващи на изданието вид на учебник.

Книгата отчасти може да се ползва като практически наръчник, но трябва с особено внимание да се четат следните пасажи (с мой коментар):

 • стр.9 – „... школа на формата, школа на компаса и интуитивна школа. Това са погрешни названия. Има само една оригинална школа по фън шуй, произхождаща от древната традиция на даоизма.” – толкова императивно отричане (на първа страница!!!) на всяко друго знание напомня на някои религии, които в името на своята единствена правдивост унищожават инакомислещите – явно, според автора, всички други световноизвестни авторитети по Фън Шуй само заблуждават хората, а и те самите не са наясно с материята; „Тя обхваща цял спектър от техники, включващи китайска астрология, методи с компас, методи на формата и техники на гадаене.” – всичко изброено е част от китайската метафизика, но тя самата не е Фън Шуй, нито е даоистка – явно авторът така е разбрал предадените му знания; „Във фън шуй се използват две китайски астрологически системи.” – във Фън Шуй принципно не се използва китайска астрология, освен като допълнително изследване, дори и само заради това, че Фън Шуй работи със слънчевия календар, а астрологията – с лунния (някои школи);
 • стр.10 – „Девет звезди” е най-старата известна система за хороскопи. Била е създадена от Фу Си, първият владетел на Китай, през четвъртото хилядолетие преди новата ера.” – след като знаем, че това знание е получено от японски монах (в Япония се прилага широко астрологията „Деветзвездната ки”), по-лесно можем да преглътнем грешките, но е необяснимо защо авторът не е отворил поне китайската история, за да прочете, че Фу Си е живял 1000 години по-късно, в края на каменната ера; „С Деветзвездната астрология са свързани редица методи с компас...” – оттук може да се направи извод, че компасът е открит 2000 години по-рано, отколкото се знае;
 • стр.11 – смешните указания за чертаене на план на жилището с крачки са несъвместими с точността при прилагането на компасните методи;
 • стр.26 – „Вашите физически особености” – описанията на лицата са предмет на тази част от китайската метафизика, наречена Мин Сян, а Фън Шуй с това не се занимава;
 • стр.28 и 29 – „Професии ин и ян” – Фън Шуй не е методика за професионално ориентиране, макар че някои дейности могат да се асоциират с енергийните изменения на Петте елемента;
 • стр.46 – „Цикъл на редуциране” – отново е налице неразбиране (може и да е грешка при превода) на основните взаимодействия между елементите – цикъл на редуциране няма, защото редукцията не е циклично действие; циклите на взаимодействие са четири, а елементите си взаимодействат по пет начина, но в текста са обяснени само два от тях;
 • стр.51 – „... годината започва на 4 февруари (или 15 градуса от Водолей) ... ако сте родени на 3 февруари 1960 г...” – Водолеят няма нищо общо с Фън Шуй, защото е от западната астрология, а точно пък 1960 г. е една от общо 36-те години в ХХ век, през които слънчевата година започва на 5 февруари;
 • стр.76 – „...посоката на вашата врата властва над жилището ви.” – авторитетите във Фън Шуй предпочитат да определят фасадата на дома комплексно, а посоката на вратата е само единият от начините;
 • стр.98 до 119 – тази техника на предсказания напомня гадаенето по И Дзин, но нито Фън Шуй е част от И Дзин, нито обратното;
 • стр.121 – „Въведение в трите метода за диагностика” – първият метод (на осемте точки) отговаря на школата „Стремежите на Ба Гуа” – Три врати, вторият метод отговаря на школата У Син (Пет елемента), а третият с фигурката може да се приеме за личния принос на автора (или неговия учител) в теорията и практиката на Фън Шуй, поради което няма да го коментирам;
 • стр.177 – „Тонове на ин и ян” – трактовката за наситеността на цветовете е рядко срещана при други автори и е ценна част от текста;
 • стр.201 – „За да отблъснете скритите стрели, можете също така да поставите огледалото в антрето точно срещу входа.” – това е много странна и необяснима препоръка, защото по този начин ще отблъскваме и цялата положителна енергия Ци, от която имаме нужда в дома;
 • стр.206 – за огледалото в антрето вж. заб. към стр.201;
 • стр.209 – „...(фиг.129)...Начинът за подобрение е същият като за вратите на фиг.126.” – на фиг.129 вратите са точно една срещу друга и до тях не могат да се сложат огледала, както на фиг.126, където вратите са една срещу друга, но отместени с половин ширина; „Когато вратите се блъскат една в друга ... да се използва завеса или врата-рулетка.” – рулетката е вид хазартна игра, а ролетката е навиваща се нагоре врата (може и да е грешка на преводача), но не си представям в жилище или офис да се навеждаме до пода всеки път, когато трябва да я отворим или затворим, освен ако е електрическа с дистанционно управление или с бутони на стените (а ако спре токът?);
 • стр.211 – „Между стъпалата не трябва да има празни процепи. В противен случай съществува опасност от злополуки. Ако стълбата ви е с процепи, отдолу можете да поставите саксии с растения и да включите осветление, което да се вижда отгоре.” – авторът визира стълба без чела между стъпалата, но това не е предпоставка за злополуки, дори някои стълби се проектират точно по този начин, за да се избегне падане. Растения и осветление се слагат по съвсем друга причина при такива стълби (свързано е с движението на Ци в обекта);
 • стр.213 – декориране на спалня с „ярки и пищни тонове” не се препоръчва, защото тя е Ин-помещение;
 • стр.214 – препоръката за фиг.137 е единствената, която не е обяснена, а това я прави нелогична, защото от показаното положение на леглото има добра гледка навън;
 • стр.216 – положението на леглото на фиг.143 е показано като добро, но човек трябва да си обръща главата на 90 градуса, за да види кой влиза в стаята, което е много неудобно;
 • стр.225 – „...баня... облицовайте цялата външна страна на вратата с огледало за отблъскване на отрицателната ци.” – ако не е грешка на преводача, това указание е неправилно – вътре е отрицателната, а отвън е положителната енергия и всяка се отблъсква с различно огледало (същата грешка е и по-надолу на страницата); „Ако банята е без прозорци ... активизирането ... ще компенсира липсата на въздушна циркулация.” – ако в САЩ баните са изградени по описания начин (което е много съмнително, защото там проектантите и строителите не са пълни некадърници), то в България задължително се предвижда вентилация, така че тези препоръки са без значение;
 • стр.228 – показано е обзавеждане на фиг.151 и 152, но не са показани прозорците - не може да се прецени дали това разположение на мебелите действително е оптималното;
 • стр.241 – „Свободната среда символизира загадъчното Дао.” – Фън Шуй не е даоистко учение, затова централният символ не трябва да бъде даоистки;
 • стр.243 – за фиг.178 вж. заб. към стр.216;
 • стр.260 – в обясненията към числото „осем” се появяват знаците от западния зодиак, които нямат нищо общо с Фън Шуй, а към числото „десет” би трябвало да се спомене и важното понятие „десет хиляди”, равнозначно на безкрайност в Древен Китай;
 • стр.289 – едва тук, в края на книгата, се появяват Четирите защитника, които спадат към едни от най-старите правила на Фън Шуй, а за триграми и Ба Гуа имаше само една дума на стр.191, но без никакви обяснения;
 • стр.294 – „... собственичката Катрин ... не й харесало ... махнала една подпорна колона и така сериозно отслабила цялата конструкция.” – този пример от практиката е много показателен за безпочвената самоувереност на хората, когато се отнася до здравината и устойчивостта на сградите – у нас такива случаи има много;
 • стр.297 – „Глава 25” – цялата глава е много ценна с практическото приложение на радиестезичните методи, с които се допълва и разширява всяко изследване.

Обща шестобална оценка – 4

инж. Банко Пиронков, консултант по Фън Шуй