ПУБЛИКАЦИИ

КАК ДА ЧЕТЕМ КНИГИТЕ ЗА ФЪН ШУЙ

ФЪН ШУЙ ЗА КЪЩАТА, Вилхелм Герщунг и Йенс Мелхазе, Шамбала, София, 2006

Тази книга е втората на двамата автори след ФЪН ШУЙ И ЗДРАВЕ. В нея се продължава и доразвива започнатото в първата книга нестандартно изследване на невидимите енергии около нас. В целия текст има доста повторения на пасажи от първата книга - явно авторите са искали да дадат подробен текст като за самостоятелно издание, макар и двете книги да са логически и смислово свързани в поредица. Правят впечатление многото правописни грешки и смислови повторения.

Изследванията и изводите на двамата автори са изненадващи, необичайни и дори плашещи, затова с особено внимание трябва да се четат следните пасажи (с мой коментар):

 • стр.28 – показаният начин на хващане на багетите увеличава триенето между тях и ръцете, което води до понижена чувствителност при отговор (движение);
 • стр.33 – „Учението на Фън Шуй се основава на идеята, че съществуват седем измерения.” – много, много спорно твърдение, неподкрепено от цитати и доказателства;
 • стр.35 – „... времето ... във второто измерение тече по-бързо, отколкото в третото, а в първото по-бързо, отколкото във второто измерение.” – трудно е да го повярваме, най-вече защото не знаем за съществуване на живот в по-нисшите измерения и не контактуваме с него;
 • стр.39 – „Човек е 32 пъти невидим” – това твърдение приемаме на доверие;
 • стр.43-44 – „...минималният обем на една къща... 180 кубически метра, а минималната височина и ширина да е около 4 метра. Ако къщата е с по-малки размери, аурата няма възможност да се изгради напълно.” – значи всички малки вили с плоски покриви, които са с височина до 4 м, не трябва да се обитават;
 • стр.45 – „Първата обвивка пази информация за ... архитекта на сградата.” – не е обяснено какво става при типовото строителство, когато архитектите не са виждали сградите, построени по техните проекти;
 • стр.50 – „От гледна точка на Фън Шуй, при къщите, подредени в една линия, става дума за една къща” – това е много спорно твърдение, защото има значение дали са построени всички заедно, както и дали обитаването им е започнало едновременно;
 • стр.51 – „виолетови вятърни чанове” – защо точно виолетови, не е обяснено, по-нататък в текста тази препоръка се повтаря, като дори се дава и броят на тръбичките – четири, отново без обяснение;
 • стр.83 – най-сетне вече се появи и Фън Шуй Дискът на силата 99;
 • стр.105 – „...според китайците от векове белият цвят е символ на елемента вода.” – според всички древни и съвременни източници цветът на водната енергия е черен или много тъмно син;
 • стр.107-111 – „Продължителност на живота на трансформиращите материали” - всички данни за живота на материалите са недоказани и следва да се приемат на доверие; дървото, според авторите, живее 40 години, а само Забраненият град в Пекин е комплекс от дървени сгради на 500 години;
 • стр.111 – „стомана: от 25 до 50 години; желязо: 40 години” – това е вече некомпетентност – желязото е химичен елемент, мек метал, който не се използва в чист вид в ежедневието, освен в лекарства и др. подобни продукти, докато стоманата е сплав на желязото с други елементи;
 • стр.117 – „...изчерпващият (разрушителен) цикъл” - изчерпващият цикъл не е разрушителен;
 • стр.120 – „Процес на трансформация – изтласкване” – това е цикълът на контрола, популярно наричан разрушителен;
 • стр.144 – „Повечето от нас имат в жилищата си всичко, което им е необходимо, за да живеят в хармония” – доста смело твърдение, при положение, че не се знае какво е самото жилище и какво има вътре в него;
 • стр. 145 – „Дрехите от вълна ... кожа и козина носят енергията на земята.” – животинските продукти се отнасят към енергията на огъня, защото кръвта на животните е червена;
 • стр.147 – „Глава 5. Духове” – който не вярва в духове, да прескочи тази глава, но и много от следващите; останалите могат да приемат на доверие написаното;
 • стр.157 – „Червените врати помагат срещу нежелани духове” – игнорирайки темата за духовете, се появява несъответствие между предназначението на всяка врата (да осигурява влизане) и конкретното й използване в текста (предпазване от влизане);
 • стр.164 – „...използвайте най-малко три кръгли изпъкнали огледала с достатъчни размери.” – защо три, колко изпъкнали и с какви размери – три въпроса без отговор;
 • стр.165 – „...пет или повече вдлъбнати огледала.” – защо пет, колко вдлъбнати, с какви размери, как действат вдлъбнатите огледала различно от изпъкналите – още въпроси без отговор;
 • стр.165-166 – „...червени врати... да ги изрисувате... върху стената... над прозореца.” – всяка така изрисувана стая ще изглежда незабравимо;
 • стр.167 – „Външните врати трябва да се отварят навътре, защото в противен случай ще привличат блуждаещи линеарни духове.... Ако се отварят навътре, могат да привлекат в дома ни линеарни духове.” – значи и в двата случая линеарните духове си влизат свободно;
 • стр.171 – „Глава 7. Врати за духове” – вж. заб. към стр.147;
 • стр.185 – „Глава 8. Ци” – в цялата глава има една особена трактовка на понятието Ци;
 • стр.186 – „Допълнителна Перм Ци” – не е обяснено каква е тя, с какво ни е полезна, как се движи, какъв и е преносителят и т.н.;
 • стр.191 - „Допълнителната Перм Ци не се качва по стълби... тя не може да преодолее разлика във височина по-голяма от 14 см... излита през прозореца.” – не е обяснено защо 14 см е височинният праг, както и как ще излети през прозореца, след като той е доста по-високо разположен спрямо прага от 14 см, а и защо излита през прозореца, след като на стр.188 е казано, че оттам влиза;
 • стр.192 – „Чановете се закачват пред прозореца на разстояние от около 40 см.” - и никой от авторите не си е задал въпроса как ще се отваря този прозорец, ако не е плъзгащ се и ако е по-широк от 46 см;
 • стр.197 – „...да се откажем от халогенните лампи, защото те се захранват с променлив ток.” - това не е задължително, защото има много такива, които се захранват със слаб постоянен ток, преминал през токоизправител; „Подобно на луминесцентните лампи, те предизвикват невидимо за окото, но много дразнещо трептене, за една секунда 50 пъти светват и угасват.” – как ще е дразнещо, след като е невидимо – нека не забравяме, че човешкото око възприема 24 кадъра в секунда като един кадър (принципът на киномашините с лента), а 50 светвания в секунда са на практика не невидими, а неразличими; „По-добре е да използваме обикновени крушки, които не използват променлив ток.” – точно обикновените крушки работят с променлив ток, с прав ток работят само някои видове, предназначени за употреба с токоизправители; „Луминесцентните лампи светят с малка част от светлинния спектър” – дневната светлина от такива лампи е почти бяла, което означава, че е с почти пълния видим спектър;
 • стр.198 – „... пълноспектрални лампи с рефлекторна система, която в 12-часов ритъм имитира цветовия ход на слънчевата светлина.” – това означава, че след залеза, когато ни трябва светлина, тя ще е изгаснала;
 • стр.199 – „Глава 9” – в тази глава има голям асортимент духове – пътни, летящи, блуждаещи, нежелани, пакостливи, пътуващи, линеарни, тунелни, злосторни, партерни, избени, покривни, кладенчови, като всички са от различни измерения;
 • стр.202 – „Представете си ментално, че срещу входната врата няма никакъв ъгъл.” – живеейки в такъв измислен свят, човек трябва да внимава да не се удари в „липсващия” ъгъл на отсрещната стена;
 • стр203 – „... допълнителната Перм Ци, която влиза през входната врата и ще я изпрати към горните етажи.” – как ще я изпрати, след като тя не може да се качва по стълби - не е обяснено;
 • стр.208 – „Най-благоприятната стайна форма е квадерът.” – това може и да е квадрат, но може и да е нещо друго (само авторите, преводачът и редакторът знаят);
 • стр.215 – „Квадратно огледало на тавана” – това уникално решение може да се приеме за авторския принос в практиката на Фън Шуй, защото никой и никъде не го прилага и не го препоръчва;
 • стр.219 – „...допълнителната Перм Ци, защото тя може да преодолее разлики във височина над 14 см...” – тук може, преди 30 страници не можеше (освен ако е грешка на преводача);
 • стр.243 – „Глава 10. Сърцевината на аурата и Шестте дворци – Лю Тан” – всичко в тази глава трябва да се приеме на доверие;
 • стр.245 – „...енергия, която вибрира с различни цветове.” – как авторите виждат цветове (видим спектър) на невидима енергия, не е обяснено;
 • стр.247 – „Св. Флориан” – той няма нищо общо с Фън Шуй;
 • стр.273 – знакът Ин-Ян е показан неправилно - обърнат и завъртян;
 • стр.279 – „...не... спрямо Северния магнитен пояс, а спрямо Северния полюс по Фън Шуй, който се отклонява от географския север с 2,6 градуса на Запад.” – тези показатели дефинират някаква област от Земното кълбо (Германия, Австрия или др. държава – не е обяснено), но не е показана връзката с магнитния север, която е особено важна, защото мерим с компас;
 • стр.292 – Системата А-0,95 см не е кубична, а всички други са;
 • стр.297 – XPS не е стиропор – авторите са объркали сигнатурата на материала, стиропорът е ЕРS;
 • стр.333 – „Глава 13” – вж. заб. към стр.147;
 • стр.335 – „...готварската печка... за да я защитим трябва да изградим около котлоните перваз от метал, камък или керамика, висок 8 см.” – това е поредният авторски принос в практиката на Фън Шуй, но може и да е полезен, ако супата изкипи;
 • стр.340 – „Не е добре към печката да се включват абсорбатори, чиято тръба води отвън на открито.” – най-добре е да си поръчаме абсорбатор, който вкарва обратно в кухнята всички изпарения и миризми;
 • стр.341 – „Св. Валбурга” – и тя няма нищо общо с Фън Шуй;
 • стр.349 – „Глава 14” – и тя е малко встрани от Фън Шуй;
 • стр.369 – „...сеансите за емоционално пречистване ... на пациента...” – с такива неща Фън Шуй не се занимава;
 • стр.378 – „Изпъкналите огледала ... неутрализират въздействието на всички скрити стрели.” – не го неутрализират, а го елиминират чрез пренасочване;
 • стр.385 – „Правилният цвят подобрява въздействието” – не е обяснено как да се определи правилния цвят;
 • стр.392 – „...маски от Шри Ланка и Бали” - не е обяснено защо трябва да ползваме маски от страни, в които не се прилага масово Фън Шуй; „...маските от Черна Африка...” – явно трябва да се избират маски от Бяла Африка, каквото и да означава това;
 • стр.408 – „Осмична мярка” – не е обяснено каква е, откъде произлиза и защо точно нея трябва да ползваме, след като никой друг никъде не го прави;
 • стр.409 – „Мярка против духове” – да се използва само от вярващи в духове, вж. заб. към стр.408;
 • стр.411 – „Десетична мярка” - вж. заб. към стр.408.

Резюме:

Около нас има изобилие от страшни и опасни невидими енергии. Цяло чудо е, че още сме живи. Но спасението е на една ръка разстояние - двамата автори произвеждат и продават универсалното лечебно средство, наречено Фън Шуй Диск на силата 99, което ще ни донесе трайно щастие и благоденствие. Кой не би дал 339 долара за това? А още по-полезен е техният Домашен хармонизатор – 439 долара са си смешна цена за решаването на всичките ни проблеми (цените са от публикувания в книгата сайт).

Обща шестобална оценка – 4, но без рекламната част за Диска

инж. Банко Пиронков, консултант по Фън Шуй