ЛОШ ФЪН ШУЙ


Вратата на тази нова сграда, въпреки добрите строителни решения, е по-висока от предния ръб на стрехата и това създава впечатление за прихлупеност, което е пречка за влизане на Ци.

НАЗАД