ЧЕТИРИ СТЪЛБА НА СЪДБАТА (ОСЕМ ЙЕРОГЛИФА)

Това е китайска астрология, често прилагана съвместно с някоя от компасните школи на Фън Шуй за по-широк обхват на изследването. На китайски се казва Ба Дзъ (Осем йероглифа).

В основата й лежи интерпретирането на часа, деня, месеца и годината на раждане (това са Четирите стълба на съдбата), всеки от които е представен от двойка йероглифи - общо осем йероглифа, но след привеждане към китайския календар Ся.

Интерпретирайки осемте йероглифа, могат да се опишат характера и поведението на човека в семейството и в обществото, здравословното му и физическо състояние, взаимоотношенията с околните, дори да се предскажат бъдещите му успехи и провали.

Ето как изглежда един хороскоп в Четирите стълба на съдбата (правилно е изписването да се прави с йероглифи):

Изписването на йероглифите може да се направи и с български букви (по Академия „Ханлин”), например:

Хороскопът се прави съобразно локалното реално време, т.е. за гр. София, например, локалното реално време е зимното, като се намали с 27 минути, а от лятното часово време трябва да се извадят 1 час и 27 минути.

На този сайт няма да се разглежда анализ по Четири стълба на съдбата.

НАЗАД